Tarot besplatni

Što je besplatni tarot?
Besplatni tarot je samostalno otvaranje tarot karti na našim stranicama. Zbavite se uz više od 20 vrsta besplatnog tarota, odaberite vrstu bacanja te pročitajte tumačenje! Za profesionalna tumačenja nazovite naše vrhunske tarot majstore! Da bi dobili predviđanje izaberite vrstu otvaranja te kliknite na Pitaj tarot gumb. Svaka karta ima svoje jedinstveno značenje. Ono može biti pozitivno ili negativno zavisno dali je karta uspravna ili okrenuta. Također ovisi i o drugim kartama koje ju okružuju. Pojedine karte imaju veći naglasak na materijalno dok su druge više usmjerene prema emocionalnom i mističnom. Opustite se i pustite tarot karte da vas vode u mistični svijet istraživanja poveznica osobnosti i Božanske prisutnosti.

Sazanajte više o tarotu Detaljno značenje tarot karata Nazovite tarot majstore

Tarot Tri Karte

tarot
Ovo Tarot otvaranje se koristi za istraživanje vaše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Za besplatno tarot otvaranje tri karte koncentrirajte se na konkretni događaj u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti te kliknite gumb Pitaj tarot.  

Ljubavni Tarot

tarot
Ovo Tarot otvaranje se koristi za istraživanje odnosa sa drugim ljudima te njihove poglede i potrebe. Najbolje ga je opisati kao ljubavni tarot i može odgovoriti na sva pitanja vezano oz ljubav, odnose, veze i brakove. Za besplatno tarot otvaranje za veze koncentrirajte se na vaš odnos s drugom osobom prije nego što kliknete Pitaj tarot gumb.

Tarot Da/Ne

tarot
Ovo Tarot otvaranje daje vrlo jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje. Za besplatno tarot otvaranje da/ne zamislite pitanje na koje želite odgovor te kliknite gumb Pitaj tarot.  

Tarot Keltski Križ 2

tarot
Vrlo popularno Tarot otvaranje Keltski križ može dati uvid u razne aspekte pitateljevog života. Za besplatno tarot otvaranje keltski križ kliknite gumb Pitaj tarot.  

Ciganski Tarot

tarot
Tarot otvaranje tetraktis je temeljeno na ciganskoj tradiciji. Otvaranje 10 tarot karata daju brzi uvid u pitateljevo opće stanje istražujući sve segmente od osnovnih fizičkih do duhovnih. Za besplatno tarot otvaranje tetrakis koncentrirajte se na vaše pitanje ili problem te pitajte tarot karte.

Anđeoski Tarot

tarot
Ovo Tarot otvaranje se koristi za istraživanje pitanja vezanih za sveukupne smjerove u pitateljevom životu uz pomoć anđela čuvara. Bilo da se radi o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti ovo besplatno tarot otvaranje će vam pružiti sveobuhvatne odgovore. Za besplatno tarot otvaranje križ i trokut koncentrirajte se na pitanje i kliknite na gumb Pitaj tarot.

Tarot Keltski Križ

tarot
Tarot Otvaranje Keltski Križ je vjerovatno najpopularnije otvaranje danas. Namjenjeno je rasvjetljavanju mnogih područja u pitateljevom životu, prošlosti i budućnosti kao i koje okolnosti i osobe utjeću na vas. Za besplatno tarot otvaranje keltski križ koncentrirajte se na pitanje i kliknite na gumb Pitaj tarot.

Astrološki Tarot

tarot
U Tarot ovom otvaranju svaka tarot karta se čita kao samostalna jedinka. Individualne tarot karte predstavljaju svaku astrološku kuću i trebaju se interpretirati sa jakostima i slabostima pripadajuće kuće. Za astrološko besplatno tarot otvaranje ne trebate koncentraciju na pitanje.

Osobni tarot

tarot
Ovo Tarot otvaranje pravi cijelovitu slika vašeg života. Za osobno besplatno tarot otvaranje unesite vlastite osobne podatke te kliknite gumb Pitaj tarot.  

Planetarni Tarot

tarot
U ovom besplatnom Tarot otvaranju možete dobiti uvid u mnoge različite aspekte vašeg života. Povezano je sa planetima koji određuju buduće događaje u vašem životu te se može koristiti za pitanja o ljubavi, poslu, financijama, zdravlju. Za planetarno besplatno tarot otvaranje koncentrirajte se na pitanje i kliknite na gumb Pitaj tarot.

Rođendanski Tarot

tarot
Rođendansko Tarot otvaranje se koristi kao pomoć na putu za postizanje određenih ciljeva koje želite ostvariti prije idućeg rođendana. Ono posize duboko u vaše skrivene snage te vas usmjerava na pravi put uspjeha. Za rođendansko tarot otvaranje koncentrirajte se na cilj i kliknite na gumb Pitaj tarot.

Tarot Mandala

tarot
Ovo Tarot otvaranje se koristi za istraživanje duhovne strane korisnika. Možete postaviti pitanje ili istražiti cijelokupno duhovno stanje bez specifičnog pitanja. Za besplatno tarot otvaranje mandala duboko dišite pet minuta, razbistrite misli i te kliknite gumb Pitaj tarot.

Tarot Zvijezda

tarot
Ovo Tarot otvaranje se često koristi da bi se istražilo vrlo određeno pitanje. Za besplatno tarot otvaranje zvijezda koncentrirajte se na pitanje i kliknite na gumb Pitaj tarot.

Tarot Drvo Života

tarot
Tarot otvaranje drvo života je vrlo cjelovita metoda za istraživanje opčenitih putova u pitateljevom životu. Za besplatno tarot otvaranje drvo života koncentrirajte se na pitanje i kliknite na gumb Pitaj tarot.

Tarot Prošli Životi

tarot
Ovo Tarot otvaranje se koristi za istraživanje vaših prošlih života i njihovih efekata i utjecaja na sadašnji život. Može se koristiti kao općeniti pregled ili se fokusirati na specifični aspekt života. Za besplatno tarot otvaranje prošli život pokušajte razmišljati o svojim predcima te kliknite gumb Pitaj tarot.
tarot

Tarot za Snove

Ovo Tarot otvaranje se često koristi za istraživanje nedavnih ili ponavljajučih snova. Za besplatno tarot otvaranje za snove koncentrirajte se na san koji ste sanjali i kliknite na gumb Pitaj tarot.  
astrotarot

Tarot Sudbine


tarotsudbine

Tarot Astrovizija


tarotsudbine