Kundalini sistem i čakre

horoscope guru

 

Prije Stvaranja, nije postojalo ništa. Osim Božanske Svjesnosti. Iz ovog praska, započelo je stvaranje. Širenje iz samog centra, širenje formiranjem Bića, koja se vrte kroz vrijeme vrteći se u ciklusima života. Iz velikih spiralnih galaksija, udaljenih hiljadama svjetlosnih godina… preko triliona atoma, koji se susreću poput zrna pijeska, univerzum je stvorenod rotirajućih energetskih vorteksa. Rotirajućih vorteksa zvjezdane prašine koji omogućuju formirnaje života. Krugovi za krugovima, vrte se kroz svemir, rotirajući oko sopstvene ose i orbitiraju oko Sunca. Obrću se i evoluiraju kroz vrijeme. Jedan, prisutan u Svemu, formirao je život.

Uz samo jedan bijeli mjesec, naša sjajna plava planeta vrti se u svemiru. Planeta stvorena od zemlje i vode, vatre i vazduha, planeta sa zvukom i svjetlom i ljepotom… i svjesnošću života. Kompleksna mreža, prožimala se uz savršnei balans, ova blagoslovena Zemlja, koja je naš dom jeste veliki vorteks iz kog naš život potiče.

Stvoreno iz srca Velikog Duha, zgušnjava se sve do manifestacij, jedan u Svemu, Otac Nebo i Majka Zemlja. Izmedju njih, nalazi se sedam nivoa manifestacije koji formiraju dugin most i povezuju Zemlju sa nebom. Stepenice od materije ka Duhu povezivanjem kroz naša tijela baš kao što smo medjusobno povezani u beskrajnu mrežu života, koja traga ka tome da postane Svjesna.

Duž centralnog kanala, pod nazivom Sušumna nalazi se sedam čakri od početka kičme do krune glave koje stvaraju energetska polja u svojim centrima. Rotacija dolazi iz presjeka 2 osnovne struje jedna od vrha i jedna od dna. Kada ove struje prolaze izmedju čakri centri se vrte poput zupčanika, koji nas vode kroz putovanje života. Ovih sedam čakri zajedno, opisuju duboku formulu cjelovitosti i predstavljaju hram transformacije.

Pozicije čakri u tijelu, daju značaj njihovom poštovanom novou svjesnosni koji ćemo istražiti dok ulazimo u lotus najniže od svih čakri.

Počinjemo sa crvenim lotusom koji ima četiri latice i lociran je u samoj osnovi kičme. Prva čakra predstavlja materijalni svijet. Usisavajuća gravitacija materije, sila koja privlači energiju ka obliku i stvara gustinu koju doživljavamo kao fizički svijet. Njen element je zemlja, i ova čakra predstavlja instinkt za preživljavanje i našu primarnu vezu sa Zemljinim matriksom života. Vjeruje se da zmijolika energija boginje – Kundalini Šakti, leži umotana u tri i po spirale oko osnovne čakre i drži materiju u zajedništvu. Kada je probudjena, putanja Kundalini je uz kičmu, probijajući i budeći svaku čakru u redoslijedu u potrazi za njenim Božanskim partnerom – Šivom, koji obitava u čistoj Svjesnosti. Ime ove čakre jeMuladara i označava korijen ili podršku. Kad bi imali odgovarajuću podršku za duboko uspravno putovanje pojedinac potrebuje korijene koji su duboko u Zemlji. Ovim dospijevate kući, u Mir i smirenost, i čvrstoći koja je opažena u prirodnom svijetu. Meditirajte na ovu čakru, sa korijenima u Zemlji davajući time počast hramu vašeg tijela.

Element koji odgovara ovoj čakri jeste voda i predstavlja dualitet prirode postojanja, konstantno strujanje i proticanje polariteta. Suprotnosti se privlače, kreću i plutaju jedna ka drugoj u primarnom nagonu da se ujedine i postanu kao Jedan. Ovdje spoznajemo primarni protok životne energije koja je upravljena putanjom u našoj duši, i nagonjena našim porivima i željama. U drugoj čakri, Kundalini se istovremeno ujedinjuje i podjeljuje, stvarajući vječni jing-jang postojanja, vrteći se u konačnoj ravnoteži. U tijelu, ova čakra djeluje iz sakralne kosti, kukova i karlice, kao mjesto kretanja, senzacija, zadovoljstva, želja i emocija. Dok se dva tijela povezuju medjusobno u erotskom ujedinjenju, ovdje oni postaju jedno u zagrljaju ekstaze, otvarajući se ka vodama strasti i njhovom okeanu blagoslova.

Kroz disciplinovanu praksu ujedinimo energije u nama i oko nas. Nema sitnih zadaraka jer pratimo nešto što može biti haotično i vatrenu zmiju Kundalini. Uprežući njenu energiju uvlačimo je u naš stomak i cvjetamo u moći. Ova vatra nas nosi i održava dok spaljujemo ego i razlažemo se u “dragulj bez požuda” koji je pravi izvor moći u Manipuri.

Ostavljajući treću čakru u plamenu ponovo se izdižemo, sada ka Srcu gdje ćemo naći zeleni lotus sa dvanaest latica koji se zoveAnahata, i označava “neuzdrmanost” i “nepovredivost”. Element ove čakre je vazduh. Dok se uzdižemo ka mekoći i prostornosti Neba. Sada nas Kundalini nosi ka visini na krilima Ljubavi kako bi zagrlili budjenje Božanskog Duha koji omogućuje srcu da bude otvoreno i slobodno leti šireći se kroz element vazduha svakim dahom koji ostvarimo. Lebdimo ka beskonačnosti, postajući lakši i prostorni unutar nas. U razigranom plesu sa drugima ulazimo u misterije Ljubavi i veza dok prevazilazimo Ego u putovanju zajedno sa drugima ka božanskom realmu srca. Ujedinjujući Nebo i Zemlju, muški i ženski princip, Um i Tijelo u savršeni balans.

Srce je mjesto mekoće, brižno i duboko… mjesto saosjećanja i povezanosti. Kada je probudjeno, srce kuca ritmom života pulsirajući sopstvenu Ljubav kroz sve naše veze i odnose. Sopstvene i druge kulture i planete kroz ljudsko i božansko. Dok otvaramo sopstvena srca mi se povezujemo sa Univerzalnim srcem, koje sada sviće na granicama društvene svjesnosti.

Iz balansa srca krećemo se ka plavom lotusu sa šesnaest latica koji se nalazi u grlu i nazivamo ga Višuda, što označava“pročišćenje”. U eteričkom realmu grlene čakre Kundalini budi suštinske vibracije unutar nas. Zvuk koji je nošen strujanjem našeg daha otvara naše izražavanje ka muzici zvijezda. Slušajte šapat unutrašnjeg glasa, slušajte pjesmu koja se uzdiže iz vaših Srca. Iz primordialnog AUM zvuka vibracije trepere kroz čitavu kreaciju, rezonujući, izražavajući se i harmonizujući, sinhronizujući, otvaranjem naših glasova da pjevamo sopstvenu Istinu u horu života. Krećući se iznutra ka van naše samoizražavanje protiče u talasima vibracija vodeći nas dublje i dublje do Istine koju sadržimo unutar nas i Istine bez koje stičemo znanje. Od esencije ka vibracijama, ka zvuku, ka jeziku, komunikaciji i ekspresiji kreativnosti, prenoseći muziku, znanje i poeziju kroz vrijeme…

Dok peta čakra vibrira unutar grla, selimo se ka čeonoj čakri, lotusu sa samo dvije latice, po imenu Ašna, koja označava“spoznaju” i “zapovijedanje”. Kundalini je sada svijetleća Zmija svjetlosti, koja se odvija u dubinama naše meditacije kako bi otvorila šestu čakru, treće oko, centar vizija, uvida i bezgraničnog svijeta Svjetla. Dvije latice ove čakre donose odluku u dualnosti ka jedinstvenom fokusu trećeg oka. Ovo je čakra vida, mašte, mjesto koje otkriva zračenje unutrašnjeg svjetla. Fokusirajte svoju svjesnost na ovaj centar da biste pronašli uvid, da biste pronašli viziju, da biste uživali u vječnoj ljepoti unutrašnjeg svijeta, dok zraci svjesnosti probijaju iluziju i donose Jasnoću.

Dok se treće oko otvara izmedju naših fizičkih očiju, mi ulazimu u duboku meditaciju koja otkriva svjetlo unutar nas. Držite pažnju mirnom usljed velikog broja misli i nadjite ulaz ka unutrašnjim misterijama osvijetljenosti, jer one otkrivaju elegantne puteve i skretanja u oku Uma. Slijedite ove putanje kako bi otkrili i ostvarili svoje snove. Tražite viziju koja će vas voditi unutar tihe smirenosti vašeg unutrašnjeg svijeta.

Jednom kada smo vidjeli put, Kundalini zmija pronalazi put uzdižući se duž kičme kako bi probila krunsku čakru, Sahasrara, koja označava lotus sa “hiljadu latica”. Potpuno ispunjeni od osnove do krune, sedma čakra sada može cvjetati u lotus od hiljadu latica i beskonačne Svjesnosti. Emitujući iz dimenzione tačke svjesnosti unutar nas. Vi ste ta Svjesnost, probudjena, svjesna, inteligentna, Božanstvena. Odvijanjem ka beskonačnoj Svjesnosti, priroda Svjesnosti nema granica. Fokusirajte Um na cvjetanje latica, svjedočite razotkrivajučim iskricama prosvjetljenja.

Dok Kundalini potrebuje svog Božanskog partnera – Šivu, Šiva – onaj koji radja zvijezde i vodi nas izvan nižih realnosti na putovanje u Srce Kosmosa, do same inteligencije Stvaranja, u kraljevstvo Božijeg Uma, Univerzalne Svjesnoti koja je izvor Svega.

Sada se vraćamo nazad, kroz svaku čakru i još jednom kroz trenutnu manifestaciju… znajući da smo probudili Lotus Kosmičke svjesnoti, od 1000 latica. Vidjeli smo ljepotu unutrašnjeg svijeta, otvorili smo svoja grla ka pjesmi, ujedinili smo se u Ljubavi, i putem inrecije gorjeli u vatri, plesali u vodama dualiteta, i pronašli put kući na Zemlju.

Za sve čakre koje su u nama, probudjene, oživljene u Srcu Jednog Bića, ujedinjene od osnove ka kruni, osnažene energijom i potpuno prosvijetljene. Od jednog ka Svemu, i od Svega ka Jednome, mi smo dugin most izmedju svjetova.

Izvor: YT

 

AstroTarot

Vrhunski tarot majstori, vidovnjaci, i astrolozi! Naši stručnjaci imaju ogromno znanje i iskustvo i pomoći će vam jasnim predviđanjima, proricanjem sudbine i savjetima za svako područje života. Bilo da je u pitanju ljubavni, poslovni, novčani, zdravstveni ili neki drugi problem mi ćemo vam pomoći jasnim uputama i savjetima! Kontaktirajte s povjerenjem naš tarot centar! Članak slobodno podjelite sa prijateljima ili na svojim stranicama (uz navođenje izvora)