Duhovni broj

horoscope guru

 

Duhovni broj

U numerološkom kodu svake osobe, pored tri uvjetno rečeno osnovna broja (bioritmički, generacijski i osobni), važnu ulogu igra i Duhovni broj, koji se dobiva svodjenje datuma rođenja na prost broj. Npr.. osoba je rođena 24. u mjesecu što znači da je njen duhovni broj 2 +4 = 6. Pored jednoznamenkaste osnove (u ovom slučaju je to broj 6), ne smije se zanemariti uloga brojeva, koji ga sačinjavaju ukoliko je duhovni broj dvocifren. Ovaj segment numerološkog koda, analogno poziciji planete Mjesec u astrologiji oslikava čovjekovu dušu, osjećaje, emocije, njegovu intuiciju, ali i potencijale u profesionalnom smislu, odnos prema novcu, kao i samu financijsku situaciju. U nastavku ćemo na primjeru brojeva od 1 do 9, objasniti njihovu prirodu, ukoliko se u numerološkom kodu nadju na segmentu duhovnog broja.

Broj 1

Rodjeni 1. 0,10, 19. i 28. u mjesecu. Osobe sa duhovnim brojem 1 žude da urade nešto po čemu će ostati upamcene. Njihova potreba za prestižem, slavom, stjecanjem položaja je veoma naglašena i oni ulažu veoma veliki trud da bi postigli željene ciljeve. To su izuzetno jake ličnosti, sa izraženim potencijalima, velikim intelektom, sposobnošću da upravljaju masama, kao i da budu na visokim položajima u javnim poduzećima, tvrtkama, i organima uprave. Veliki broj javnih ličnosti iz svijeta estrade, glumišta, politike ima upravo Duhovni broj 1. Odlikuje ih velika originalnost, koja im pomaže da bez mnogo problema, ostvare zacrtane ciljeve, te samim tim njihov utjecaj na vlastitu okolinu može biti iznimno jak. idealna zanimanja za osobe s Duhovnim brojem 1 su politika, gospodarstvo, menadžment, estrada, u suštini sva ona zanimanja u kojima bi mogli ispoljiti svoju originalnost i liderske sposobnosti.Kada je novac u pitanju, ove ljude, prati tijekom života velika sreća, medjutim treba da obrate pažnju na svoju razmetljivost, kojoj mogu biti skloni a da to i ne primjećuju, kao i to da uspjeh imaju samo ukoliko rade s vlastitim novcem, pri čemu treba da izbjegavaju rad s tudjim novcem. Po pitanju emocija, ove osobe su racionalne, kontroliraju svoje izljeve i ukoliko se javi problem na polju međuljudskih odnosa, teže ga sagledaju sa realne strane, i riješe ga po kratkom postupku. Uopće, kada su medjuljudski odnosi bilo koje vrste u pitanju imaju želju za dominacijom, i potrebu da se nametnu svojim idejama, željama, stavovima i težnjama. Teško prihvaćaju savjete i drugačija mišljenja, osim ukoliko ne osjete da bi to što im je rečeno, mogli uporabe u svoju korist. Njihova intuicija nije baš jaka i više se oslanjaju na svoj zdrav razum i logičko rasudjivanje. U tom pogledu iznimka su osobe čiji je duhovni broj 19-1, jer je u njihovom slučaju duhovna jedinica dobivena iz brojeva 1 i 9, gdje 9 kao broj intuitivnog planaa u kombinaciji sa pokretačkom energijom broja 1 daje naglašenu intuiciju i moć predosjećaja.

Broj 2

Rodjeni 2., 11., 20. i 29. u mjesecu. Ove osobe imaju vrlo izraženu intuiciju, koja, ukoliko je ne blokiraju, čemu su često skloni, sposobni su da je razviju do vrlo visoke razine. Izuzetno su emotivni, i svemu što rade u životu pristupaju sa velikim osjećajima, a da pri tom zbog toga nisu u stanju realno sagledaju stvari oko sebe, te tako često padaju u melanholična, apatična, pa čak i depresivna stanja. Vole timski rad i kroz njega razvijaju svoje potencijale. Naime, zbog njihove sklonosti ka blokadama, uvijek je potreban neko ko će uočiti njihove kvalitete i pomoći im da ih razviju.
Poslovi koji im odgovaraju su vezani za manje kolektive, poduzeća, a pošto posjeduju izražen talent za umjetnost pogodna su i zanimanja tog tipa. Financijska komponenta im je veoma značajna, a do novca dolaze lako, ali ga jos brze troše, tako da nikada nisu u potpunosti zadovoljni svojom materijalnom situacijom.
U medjuljudskim odnosima su pristupačne, neposredne, spontane i lako sklapaju prijateljstva, medjutim, kada se pojavi problem zbog svoje prevelike osjetljivosti, mogu biti sklone da idu linijom manjeg otpora, tako što će se povuci pred samim problemom. Kod osoba rodjenih 11. u mjesecu crta nesigurnosti i sklonost podcjenjivanja vlastitih kvaliteta je od svih dvojki najviše naglašena, te u aflikcija daje osobe koje su sklone lažima, samoobmanjivanju, jakim psihičkim padovima, koji mogu čak graniče s patologijom. Ukoliko je broj 11 benefično postavljen, daje osobe koje su maksimalno posvećene svemu što rade, temeljne, čija se intuicija graniči sa darom vidovitosti.

Broj 3

Rodjeni 3., 12., 21. i 30. Ove osobe posjeduju visok steepen inteligencije, snalažljivost, kao i izniman dar za praktično, ali nekad zbog te izražene praktičnosti, može se za njih reći da su površne i da se pretjerano usredotoče na sitnice, ne obraćajući dovoljno pozornosti na suštinu stvari. Vrlo su posvećene svakom poslu koji rade, doslovno do samog perfekcionizma, a pored toga posjeduju izraženu kreativnost, te najveće uspjehe mogu postići u područjima svakog vida primijenjene umjetnosti, književnosti, zatim politici, ekonomiji i znanosti.Kada je novac u pitanju ovo su uglavnom sretne osobe obično imaju dovoljno za ostvarenje svojih potreba. Čak i kada se nadju u financijskoj krizi zahvaljujući brojnim kontaktima veoma brzo izlaze iz nje. Njihove ideje su veoma originalne, a pošto su po prirodi vedrog duha i pozitivne, vrlo lako sklapaju prijateljstva. Vrlo su emotivne i poput djece očekuju mnogo pažnje od drugih, a nisu u stanju uvijek uzvrate istom mjerom. Obiteljski život im predstavlja veoma bitan životni segment i zbog njega su u stanju žrtvovati mnoga zadovoljstva.

Broj 4

Osobe rodjene 4,13, 22 i 31. u mjesecu. Život ovih osoba je prepun iznenadnih dešavanja, neočekivanih promjena, komplikacija, koje velikim dijelom i same izazivaju, te im se savjetuje da se usredotoče na postizanje osobne ravnoteže i da iz svega izvuku maksimum. Posjeduju odredjeni stupanj konvencionalnosti, ali sa izraženom željom ka spoju s inovativnim principom, uslijed čega nailaze na odredjeni otpor i protivljenja ljudi sa strane. Ovo su borbene osobe, izražene inteligencije i sposobnosti apstraktnog razmišljanja, koje svakom životnom zadatku pristupaju suviše ozbiljno, uslijed čega njihova psiha u manoj ili većoj mjeri trpi. Reakcije su im brze i ponekad ishitrene. U poslu su, kao i životu uopće, maksimalno predane i odgovorne, ali pošto su veliki individualisti, najveće uspjehe postižu u privatnoj djelatnosti. Idealne profesije su znanost, mediji, primijenjena umjetnost, astrologija, i općenito sve što ima veze s inovacijama. Obično su dobro situirani, medjutim uvijek postoji neka vrsta kašnjenja i problema u stjecanju novca. Skloni su ulaganju i trošenju, te se za njih nikad ne može reći da će imati novac na gomili. Njihove emocije su vrlo intenzivne, mada tako na prvi pogled ne djeluje. Izraziti su humanisti i borci za pravdu, često stavljaju sebe u drugi plan, žrtvujući se zarad nekog višeg cilja. Intuitivni potencijal ovih osoba je vrlo izražen i bazira se na sposobnosti dobrog tumačenja simbola. Stoga ove osobe, mogu biti jako uspješne u oblasti ezoterije, posebice u astrologiji, tumačenju snova, tarota.

Broj 5

Rodjeni 5., 14., 23. u mjesecu. Ove osobe krasi izuzetan šarm, neposrednost, kao i sposobnost suočavanja sa životnim iskušenjima. U stanju su uložiti veliki trud da bi došli do željenog cilja, i da iz svega toga izvuku maksimum. Uživaju u promjenama i nikako ne mogu zamisliti život bez dešavanja, jer ih naprosto mjesto ne drži. Često su u traganju za nekim novim izazovima. Buduci da ih odlikuje komunikativnost i jaka pronicljivost, poslovi u kojima su uspješni su uglavnom oni vezani uz komunikacije i menadžment, turizam, medije, kao i poslovi vezani za trgovinu i prodaju. Takodje, odlični su pisci, redatelji, i djelatnici u kulturnim ustanovama. Financijska situacija im je promjenjiva, i nizom faktora. Zbog svoje dovitljivosti lako dolaze do novca, međutim mogu biti prilično neracionalni u trošenju, te su zato često sklone bespotrebnoj panici da će ostati bez sredstava. Emotivne su, ali u nekim lošim aspektima mogu jako dobro manipulirati svojim emocijama, posebno kada je u pitanju ostvarivanje određene koristi. Intuicija im nije jača strana i kada se nadju u određenom problemu, više se oslanjaju na skup predjašnjih iskustava.Duhovni broj

Broj 6

Rodjeni 6., 15., i 24. u mjesecu.Osobe sa duhovnim brojem 6 odlikuje velika humanist, odlučnost, optimističnost, kao i nesebična ljubav prema svim ljudima. U većini slučajeva, Duhovne 6 su zbog svoje plemenitosti žrtve drugih ljudi, te im se zbog toga savjetuje da naprave odredjeni balans u svome životu i da ne dozvole da ih drugi ljudi iskorištavaju. U stanju su da obavljaju i po više poslova istovremeno, jer što god ih zainteresira, zbog naglašene crte radoznalosti, oni moraju oprobaju. Izuzetno su vrijedne, metodične, temeljne i kada započnu odredjeni posao, rade ga do samog kraja. Poslovi u kojima su uspješni vezani su za umjetnost (glazba, film, slikarstvo), kao i poslovi u kojima se zahtijeva preciznost i temeljit rad. Takodje uspješni su iu pedagogiji i drugim područjima koji zahtijevaju rad sa djecom. Financijski plan je uvijek stabilan, i više nego ostale brojeve ih prati sreća sa Nocem. Iz financijskih kriza izlaze vrlo lako i na vrlo neobične načine, često uz potporu drugih ljudi. Odlikuje ih velika emotivnost, ali isto tako očekuju da im ljubav koju prema drugima pružaju bude uzvraćena, što nije uvijek slučaj.Duhovni broj

Broj 7

Rodjeni 7, 16. i 25. u mjesecu.Osobe sa ovim duhovnim brojem posjeduju veoma naglašenu intuiciju, ali je često ne koriste na pravi način, te su zbog toga skloni psihičkim padovima, jer nisu u stanju realno sagledaju određenu problematiku. Autodestrukcija je ovdje veoma naglašena, kao i sklonost ka porocima, veliki broj osoba s duhovnim brojem 7 ima problema s alkoholom, opijatima i drogama. Vrlo su dobri mediji, uslijed čega posjeduju, veliki dar za okulizam, koji u nekim lošim aspektima može biti negativan. Pretjerano su emocionalne osobe i veoma plahe, a posebno je naglašen strah od samoće. U poslovnom svijetu nisu naročito aktivne, te je uvijek potreban netko, tko će im dati potporu. Poslovi u kojima mogu ostvariti su uspjeh vezani su za sve vrste umjetnosti, okultizam, medjutim ovdje je više nego kod ostalih brojeva, ljudi koji rade poslove sa druge strane zakona. Financijska situacija je vrlo promjenljiva, zbog čega su vrlo zabrinuti.Duhovni broj

Broj 8

Rodjeni 8., 17., 26. u mjesecu.Duhovne osmice su od svih drugih brojeva najracionalnije, uvijek dobro znaju što žele, imaju jasne ciljeve u životu, ne obraćajući pritom pažnju na sitnice. Gledaju da iz svega izvuku maksimum, ulažu veliki trud i disciplinu. Ako su aspekti dobri to su veoma pravedne osobe, dok u aflikcija veliki broj osoba s duhovnim brojem 8 su hladne, proračunate, materijalisti. Generalno, imaju vrlo izraženu sposobnost upravljanja financijama, posebno sa financijama drugih ljudi, te im se takva zanimanja i preporučuju. Takodje bi bili uspješni iu poslovima vezanim za pravo i sport. Obzirom da imaju urodjen dar za rad s financijama, tako je i njihovo stanje na tom planu tijekom života stabilno. Po pitanju emocija, veoma dobro se kontroliraju, dok sa lošim aspektima mogu djelovati kao distancirane i hladne. Nikada do kraja neće iskazati svoje emocije i za svoju okolinu obično djeluju flegmatično i nezainteresirano.Duhovni broj

Broj 9

Rodjeni 9., 19. i 27. u mjesecu.Ovo su osobe sa jako naglašenom intuicijom, koja ukoliko rade na njoj može dostići stupanj vidovitosti. Vrlo su humane, i imaju osjećaj za radost i bol života. Praštanje jest njihova glavna vrlina. Mogu biti i pretjerano zatvorene za svoju okolinu, i za bilo kakve tudje utjecaje. Kada se nadju u problemu, drže ga u sebi i ne dopuštaju nikome da im pomogne, vjerujući da sve mogu da urade same. U lošim aspektima, sklone su porocima, koji mogu biti vrlo teški i uzmu maha. Dobri aspekti daju ljude okrenute duhovnosti i humanim zanimanjima (medicinski radnici, duhovnjaci, Pranic). Njihova intuicija im daje mogućnost da jako dobro i brzo procjenjuju ljude i dogadjaje oko sebe, te bi bili uspješni iu oblasti psihologije, psihijatrije, … Financijska situacija, ovih ljudi je veoma promjenljiva, prije svega što po prirodi ne samo da nisu materijalisti, već što im dar za praktično nije jača strana. U aflikcija, istrazivanja su pokazala da je veliki postotak osoba sa Duhovnom 9, koje novac stječu krimi poslovima, ali ne iz materijalističkih pobuda, već iz drugih samo njima znanih razloga (posljedica odredjenog bunta, bježanje od problema …). Kada su njihove emocije u pitanju veoma su izražene i jake, uglavnom usmjerene na dobrobit svih. Treba se čuvati psihičkih pucanja.

AstroTarot

Vrhunski tarot majstori, vidovnjaci, i astrolozi! Zabavite se uz naš besplatni tarot i horoskop , rune i numerologija Članak slobodno podjelite sa prijateljima ili na svojim stranicama (uz navođenje izvora)