Tajna svih tajni

horoscope guru

Nedavno dodjeljene Nobelove nagrade za hemiju i fiziku, su obje povezane sa istraživanjem atoma ugljenika. Nobelova nagrada za hemiju je pripala trojici naučnika koji su razvili instrument za manipulisanje atoma ugljenika, dok su nagradu za fiziku dobila dva naučnika, rodjena u Rusiji, za revolucionarne eksperimente sa materijalom grafinom i ultra-tankim formama ugljenika.

[ads1]
Kada se dodjeljivala Nobelova nagrada za fiziku,”Švedska kraljevska akademija nauka” je objavila “Ugljenik, osnova svog poznatog života na Zmlji, opet nas je iznenadio!. Nisu ni znali koliko je ta objava bila bogat. Ono što je postignuta mješavinom grafina i ugljenika je samo mali djelić onoga za šta je sposoban ugljenik, pogotovo poredeći sa onim što nas čeka u veoma bliskoj budućnosti. Prije nego što objelodanimo formu ugljenika koja će promijeniti sve aspekte naših života, na potpun i veoma drastičan način, skrenućemo vam pažnju na neke dogadjaje, koji su proteklih nedelja punili naslovne strane. U naučnim krugovima je nedavno bilo nekakvih komešanja u vezi otkrića sunčevog uticaja na raspadanje radioaktivnih elemenata na Zemlji. Otkriveno je da neke vrste Sunčevih izduvnih gasova utiču da materija na Zemlji mutira. Utiču na brzinu raspadanja elemenata poput ugljenika C-14, koja se ispostavila zabrinjavajućom i neočekivanom. Kao što smo maloprije pomenuli, ugljenik je osnovna gradja života kakvog ga znamo. Ugljenik C-12 je najrasprostranjenija forma ugljenika i zauzima oko 99% poznatih formi ugljenika. To je izotop ugljenika koji se sastoji od: 6 protona, 6 elektrona i 6 neutrona. 666 Zvuči li to poznato?

Poslije kiseonika, ugljenik C-12 je najrasprostranjeniji element u ljudskom tijelu. Tokom kremacije, tijelo zauzima formu ugljenika C-12. Poslije vodonika, helijuma i kiseonika, koji su svi gasovi, ugljenik C-12 je najrasprostranjeniji element u univerzumu. Ugljenik C-12 je takodje jedan od 5 elemenata koji sačinjavaju ljudsku DNK. Prema tome, ugljenik C-12 je zaista ključni element što se tiče života kakvim ga mi danas znamo. Vjerovantno je na to mislio pisac “Knjige Otkrivenja” kad je rekao da je 666 broj čovjeka, ili broj zvijeri. To je broj ugljenika c-12, koji je osnova ljudskog, fizičkog tijela, koji ga veže za fizički univerzum. Ovo ima posebnu važnost kada shvatimo kakvim promjenama vodi ovaj ugljenik C-12 koje će čovjeku darovati “nadljudske moći” koje će svu dosadašnju tehnologiju učiniti suvišnom.

Svaka tajna ima vrijema kada treba da bude otkrivena, da bude slavljena. Sada je vrijeme da otkrijemo tajnu svih tajni. Tajnu alhemije, tajnu kamena mudrosti koji simbolično govoreći pretvara olovo u zlato. Tajnu eliksira života. Tajnu “Amrite” ili ambrozije, nektara besmrtnosti. Tajna kojoj ćemo dati epitet “Uspredovanja” jer njena osnovna funkcija je da pomogne u procesu Uznesenja, da stvori portal za višu dimenziju. Tajna ugljenika C-7. Ugljenik C-7 ima dosad neotkriven izotop ugljenika. On ima 6 elektrona, 6 protona i samo 1 neutron . Ovaj materijal je jednako važan Kundalini sistemu kao i Metatronovoj kocki. Kao što gvoždje ima sposobnost prikupljanja magnetnog polja oko sebe, ugljenik C-7 ima neobjašnjivu, izvanrednu sposobnost da nosi hiperdimenzionalno polje, poput polja misli oko sebe. Prema tome , on može amplificirati (proširiti, pojačati) misao i druga hiperdimenzionalna polja, kao što mogu gvoždje i bakar u transformatoru da amplificiraju magnetna polja.
On se prirodno stvara u mozgu vještih, iskusnih spiritualista kada iskuse vantjelesna iskustva ili kad izvode neke druge natprirodne fenomene,
poput bivstvovanja na više različitih mjesta, materijalizacije itd. Za vrijeme tih iskustava, sjaj ili oreol koji se pojavljuje oko glave ovih visoko razvijenih bića, u stvari nastaje zbog viška neutrona koji se stvaraju kada se u njihovim mozgovima ugljenik C-12 pretvara u C-7. Ipak, taj ugljenik C-7 se brzo raspada i grupiše u druge oblike materije.
Dakle, gotovo je nemoguće direktno detektovati ugljenik C-7 u ljudskom tijelu.

Istorija i religije su nam ponudile mnogo tragova za identifikaciju ovog najčudesnijeg materijala, tajne znake, simbole i enigmatične spise. Ali, morali su to da prikriju najzagonetnijim jezikom i simbolima, jer bi ovo znanje u pogrešnim rukama značilo uništenje ove planete, kakva i jeste njegova moć. Ako je tako, možda se pitate zašto sad to otkrivamo jer takvi rizici još uvijek postoje.

Postoje dva glavna razloga za otkrivanje, u ovom trenutku:
1. Mi smo sada na samom pragu najbitnije promjene koju je čovječanstvo ikada iskusilo. Sada je vrijeme kada sve tajne trba da se otkriju. Čekali smo sa ovom tajnom već dugo vremena. Priroda je znakovno pokazala da je došlo vrijeme da se otkrije i ova tajna.
2. Iako su atomske strukture ovog ovde otkrivene, ekstremno je teško sintetizovanje ugljenika C-7 u laboratorijama, umjesto u skupim zasebnim aceleratorima. U Kundalini sistemu, ova konfiguracija 6-6-1 je prikazana kao muško-ženski par šest donjih čakri i sedmom, neustralno čakrom – Sahasraara. U Judaizmu, Metatron, koji se smatra Božjim posrednikom sa ljudima, koji se često predstavlja kao kocka stvorena od 13 krugova, tačnije, jedan centralni i po 6 unutrašnjih i spoljašnjih krugova.
U Hrišćanstvu, famozna Da Vinčijeva “Posljednja večera”, koja oslikava momenat prije Isusovog raspeća, i kasnije Vaskrsenje i Vaznesenje, simbolično predstavlja konfiguraciju 6-6-1, gdje imamo po 6 apostola sa Isusove lijeve i desne strane.
Interesantno je to da su i Kundalini, i Metatron i Hrist prenosioci Vaznesenja / Uznesenja iako pripadaju drugačijim spiritualnim sistemima. Ovo znanje je poznato naprednim civilizacijama izvan naše planete, koje nas promatraju milenijumima. Objavljivanje ove informacije u ovom vremenu ima namjenu i da ubrza otkrivanje istine o vanzemaljcima. Ovo znanje, koje ima moć da pojača um pojedinca će sav tehnološki napredak i ekonomske sisteme potpuno suvišnim, jer u doba manifestovanja i obilja, koje nas očekuje poslije 2012., tehnologija i novac neće imati smisao.
U periodu poslije otkrivanja istine o vanzemaljcima, čovjek će postavljati uslove i biti potpuno nezavisan tokom čega će kolektivna svijest čovječanstva doživjeti kvantni pomak u proširenju. Kritična masa čovječanstva će iz egocentričnog materijalnog života preći u bezegoistični, duhovan i ljubavlju ispunjen život.
Sunčeva aktivnost će se sve više pojačavati. Konačna promjena, koju će izazvati Sunce, će biti promjena ugljenika C-12 u ugljenik C-7 u ljudskoj DNK. Ovo će čovjeka osposobiti da preživi konačnu duplu kataklizmu super-rasplamsavajuće promjene polova, i da migrira u novu Zemlju u višoj dimeziji. Ovo je vremenski okvir koji moramo shvatiti.

Drugi dio – Nauka i znaci promjene

U martu 2011. dva američka naučnika, Džonas Murieka i Dejan Stojković, su ponudili radikalnu hipotezu u kojoj sugerišu da je rani Univerzum sadržavao manje od tri prostorne dimenzije, koje vidimo danas. Poznata je kao “Hipoteza o nestajanju dimenzija”, u kojoj sugerišu da je neposredno nakon Velikog praska Univerzum imao samo jednu prostornu dimenziju i jednu vremensku dimeziju. Drugim riječima, ekstremno topao Univerzum u tom periodu je bio samo linija. Prema njima, tokom procesa hladjenja pojavila se ruga prostorna dimenzija i postala je ravan. Tokom daljeg hladjenja, pojavila se i treća, prostorna dimenzija, i to je oformilo četvorodimenzionalni Univerzum, kakvim ga danas znamo. Interesantno je i to da sugerišu da bi se u budućnosti naš četvorodimenzionalni Univerzum moga pretvoriti u petodimenzionalni Univerzum koji bi se sastojao od četiri prostorne dimenzije i jedne vremenske dimenzije. Ova hipoteza je riješila mnoge probleme u kosmologiji, poput ubrzanja proširenja Univerzuma, nespojivosti izmedju relativiteta i kvantne mehanike, tamne energije, Higsovog bosona itd.

Postoje i eksperimentalni dokazi koji podržavaju njihovu hipotezu. Ipak, naučnici nisu bii sigurni kada se desila promjena iz nižeg dimenzionalnog Univerzuma u viši. Sumnjaju da to ima veze sa graničnim prelazom nivoa energija. Iako mislim da je ova hipoteza možda najbolje i najzadovoljavajuće objašnjene evolucije našeg Univerzuma i njegove moguće budućnosti, želio bih da predstavim alternativu o tome kako se tačno dešava aktivacija promjene iz nižeg u viši dimenzionalni Univerzum. Nisam ubijedjen da su nivoi energija Univerzuma ti koji odredjuju kada se dešava dimenzionalna promjena . Dok je dimenzionalni pomak univerzalna pojava, tj. dešava se istovremeno u cijelom Univerzumu, nivoi energija su lokalizovani i variraju od regije do regije. Prema tome, teza da nivoi energija aktiviraju univerzalni pomak je malo vjerovatna.
Mislim da se pomak iz niže u viđu dimenziju aktivira kada se širenje Univerzuma zatvara u sebe i stapa se sa višom dimenzionalnom ravni koja ga zatvara. Npr. dvodimenzionalni Univerzum koji izgleda poput linije (1 ravan i 1 vremenska dimenzija), se širi u oba pravca. Ali, postoje minijaturne nesavršenost na njegovoj putanji proširenja. Ovi nedostaci na kraju doprinose iskrivljenju proširenja, i na kraju se dva kraja ovog “linijskog” Univerzuma susreću. U tom trenutku se dvodimenzionalni “linijski ” Univerzum spojio sa zatvorenim trodimenzionalnim prostorom (koji se sastoji od 2 dimenzionalne ravni i 1 vremenskom dimenzijom) koji se sada zatvara i spontano sam nadogradjuje dodatnu dimenzionalnu ravan. Nepotrebno je reći da sva materija u njemu postaje trodimenzionalna, jer u većini osnovnih niova, materija je samo manifestacija prostora, poput talasa u okeanu.

Bilo bi vrijedno pomenuti da i “Teorija struna” predvidja da bi trebalo da bude 11 prostorno-vremenskih dimenzija, i da su dodatnih 7 dimenzija u našem Univerzumu previše male i “uvijene na gore” da bi imale ikakav uticaj na nas sada. Dakle, pomak u višu dimenziju će uključiti jednu od “uvijenih” prostornih dimenzija koja će se naglo “odmotati” i manifestovati. Proširenje ne prestaje ovdje. Tako formiran planarni Univerzum opet nastavlja da se širi. Opet, proširenje se krivi samo u sebe, i izaziva da se naš planarni Univerzum stapa sa 4-dimenzionalnih prostorom (3 ravni i 1 vremenska dimenzija) koji se zatim zatvara i spontano se dogadja nadogradnja na naš dosadašnji 4-dimenzionalni prostor.

Mi se sad nalazimo u tom vremenu i primjećeno je da se naš 4-dimenionalni Univerzum širi. Takodje je primjećeno da se proširenje ubrzava. Kao i u prethodnim slučajevima, ova ekspanzija će se u jednom trenutku u budućnosti zatvoriti u sebe. Ekstremiteti našeg Univerzuma će se spojiti. Tada će se dogoditi naš spontani pomak u petu dimenziju.

Znaci promjene

Neću se baviti pitanjem “Kada će se to desiti?”, jer ne znam odogovor na njega. Za milijardu godina? Za hiljadu godina? 2012.? Možda. Ali mislim da Svijest koja obituje u najdubljim dijelovima vašeg bića, koja ista u Vama, meni i svima ostalima, od ovog trenutka to zna. Ona sada komunicira sa nama kroz bezbroj znakova, da bi nas pripremila za našu budućnost. Zbog toga mislim da je pomak neminovan. To će se desiti tokom našeg života i u treptaju oka. Koji su to znaci?
Jedan od najtrajnijih znakova pomaka je Ouroboros, i njegove brojne varijante prisutne u skoro svakoj drevnoj kulturi, počevši od Egipatske, Indijske, Majanske, Astečke, Alhemije, Nordijske, Grčke i Gnosticizma, da pomeneno samo neke. Da, ovi znakovi postoje u raznim dobima, ali samo sada se otkriva njihova poruka. Bilo je tumačenja da on predstavlja cikličnu prirodu Univerzuma, što je takodje tačno. U krajnjoj liniji, pomak jeste cikličan po svojoj prirodi, rastući kroz svjetove u sve višim dimenzijama, prije nego što se sve sruši i gdje dobijamo broj od 0 dimenzija, gdje čak ni vrijeme ne postoji. I.. ciklus kreće ispočetka.

Ouroboros je očigledno spektakularna predstava pomaka, gdje zmijski ekstremiteti predstavljaju spajanje Univerzuma i aktiviranje univerzalno Uznesenja u sljedeću, višu dimenziju.
Čak i u najsvetijem nivou naše egzistencije ovaj pomak je predstavljen u burmi, koja se nosi na dan vjenčanja, koja označava prelaz i samačkog života u život u paru. Svijetli dijamant na sredini prstena, predstavlja tačku spajanja, tačku pomaka.

Ostali znaci su urušavanja starih hijerarhija i paradigmi, koja se današ dešavaju svuda oko nas. Solarne i promjene na Zemlji koje se dogadjaju u ovom trenutku. Mnoge tajne koje se iznenada otkrivaju.

Pomak i posle njega

Hoćemo li preživjeti pomak? Ako hoćemo, hoćemo li biti isti i kakav će biti život u 5-dimenzionalnom svijetu?
Sigurno ćemo preživjeti pomak, jer smo mi u suštini besmrtna bića. Da budem tačniji, mi smo Stvoritelj, ali i Stvoreni. Mi smo svi bogovi koji su ikada bili zamišljeni. Svi smo mi jedno. Besmrtna Jedinka, koja ima 7 milijardi iskustava. Nemamo se čega bojati. Neka sve samo teče. Shvatite ovu istinu, jer će ona sama osloboditi Jastvo koje je u Vama.

U 5-dimenzionalnom Univerzumu, naš oblik će biti potpuno drugačiji. Gustina će nam biti manja. Čak i sada, dio našeg nematerijalnog sebe, poput uma i misli žive u višim dimenzijama. U 5-dimenzionalnom Univerzumu, um će i dalje biti u višoj dimenziji, samim tim i nematerijalan, ali će mentalna komunikacija biti daleko lakša. Zapravo, sva komunikacija će se odvijati mentalnim putem. Poredeći sa sadašnjim svijetom, otvaranje još jedne prostorne dimenzije će učinit da se naše slobode umnože mnogo puta. Obilje će biti pravilo, a naše svjetlosne forme će imati sposobnost da se manifestuju. Naša će hrana biti svjetlost i ništa osim nje. I dalje ćemo imati svjetliju DNK, koja će biti sastavljena od ugljenika C-7, koja će direktno biti u interakciji i moći će da apsorbuje svjetlost. Ugljenik C-7 če u 5-dimenzionalnom Univerzumu biti stabilan. Novac i tehnologija bi bili suvišni i stoga besmisleni.

Pitali ste: ” Da li će svaka osoba na ovoj planeti doživjeti Uznesenje?” To je teško pitanje za odgovoriti. Odluka je pojedinca da li će se spojiti sa svjetlosnim carstvom 5.dimenzije, ili će nastaviti sa svojom zavisnošću, koju on ili ona odbija da odbaci. Iako će ova verzija Univerzuma prestati, postoji više 4-dimenzionalnih i manje, koji su spremni da ih prime i omoguće da nastave sa svojim zavisnostima.

Kako onda neko može garantovati mjesto u 5-dimenzionalnom svijetu? Shvatite da ne postoji separacija izmedju Vas i bilo koga drugog. Bezuslovno volite druge, a samim tim i sebe. Služite bez misli, namjera i zahtjeva. Budite jednostavni. Nemoguće je opisati koliko je lijep svijet koji nas očekuje. Mi bi bili manifestovanje ljepote. Pripremimo se za Uznesenje.

Izvor: www.harismind.com ˛i http://urbanyogi2012.blogspot.se/

AstroTarot

Vrhunski tarot majstori, vidovnjaci, i astrolozi! Naši stručnjaci imaju ogromno znanje i iskustvo i pomoći će vam jasnim predviđanjima, proricanjem sudbine i savjetima za svako područje života. Bilo da je u pitanju ljubavni, poslovni, novčani, zdravstveni ili neki drugi problem mi ćemo vam pomoći jasnim uputama i savjetima! Nazovite s povjerenjem naš tarot centar! HR: Pošaljite sms TAROT247 na 88 55 55 (3,72KN/sms) SR: Pošaljite sms TAROT247 na 7008 (60RSD/sms) BiH: Pošaljite sms TAROT247 na 091510720 (0,94BAM/sms) SLO: Pošaljite sms TAROT247 na 3600 (0,49EUR/sms) CG: Pošaljite sms TAROT247 na 14941 (0,70EUR/sms) MK: Pošaljite sms TAROT247 na 149330 (35,40DEN/sms) AT: Nazovite 0900/520-832 (2,16EUR/min) DE: Nazovite 0900/3113-133 (f:1,99,m:2,99e/min) CH: Nazovite 0901/034-430 (1CHF/min) ATECOing u.o. 18+ ODJAVA=STOP InfoTel:072/700-700 admin@astrotarot.com.hr Članak slobodno podjelite sa prijateljima ili na svojim stranicama (uz navođenje izvora)