KARMIČKA SINASTRIJA

Sinastrija ili usporedna astrologija je metoda uz pomoć koje uspoređujemo natalne karte dviju ili više osoba, da bismo vidjeli kakva vrsta odnosa će se između njih razviti, te u kojim područjima života oni mogu ostvariti neometeni sklad, kao i to u kojim područjima će biti potrebno uložiti osviješteni trud da bi se razriješile konfliktne planetarne konstelacije.

Osim obične sinastrije, koja teži ka tome da objasni funkcioniranje nekog odnosa u sasvim realnom vremenu i prostoru, postoji i karmička sinastrija, gdje astrolog ima zadatak da objasni klijentima koje duhovne lekcije je potrebno preraditi unutar njihovog odnosa, kao i to šta jedan od drugoga moraju naučiti u međusobnoj interakciji i da li će to učenje ići na lakši ili na teži način. U slučaju težih lekcija, astrolog mora znati iznaći rješenja kako da par transformira i svjesno preusmjeri neharmonične energije sa kritičnih područja na one sfere života, gdje su sklad i razumijevanje ipak bolje aspektirani. Karmička ili ezoterična astrologija natalnu kartu ne sagledava kao nepromjenjivi obrazac crno – bijelih planetarnih utjecaja, već ona teži ka tome da postane učinkovito oruđe za samopromjenu, uz pomoć kojega postajemo sposobni da razvijemo veći osjećaj za bliskost sa drugim ljudima, kao i za protočniju razmjenu misli, osjećaja i energija unutar naših odnosa. Ponekad će nam se dešavati da u svom životu započinjemo i održavamo vrlo problematične odnose, koji će uporno ponavljati jedan te isti štetni obrazac, napr. kada neke žene neprestano zasnivaju veze sa neodgovornim partnerima, sklonim alkoholizmu i nasilnim oblicima ponašanja. I u ovom slučaju karmička astrologija može biti od velike pomoći da objasni dotičnoj osobi koje energetske debalanse ona nosi neosviještene unutar vlastitoga bića, pa ih onda kao takve projecira na van, zasnivajući odnose u kojima će se odražavati njezini unutrašnji, nespoznati i neprerađeni konflikti. Dajući naputke osobi kako da razriješi unutrašnje konflikte kroz upoznavanje, razumijevanje i transformaciju energija transpersonalnih planeta Urana, Neptuna i Plutona, astrolog će joj pomoći da osvijesti svoje duhovne zadatke i lekcije sa kojima se mora baviti u ovom životu, uz vlastiti izbor slobodne volje sa kojim će osoba donijeti odluku da li će te lekcije savladavati sama ili u partnerskom odnosu sa drugim bićem, gdje dio njezinih energija biva isprojeciran na dotični odnos.

Ne kaže se uzalud: u kakvom smo odnosu sami sa sobom, takvi će biti i naši odnosi sa drugim ljudima ! Ondje gdje su ti odnosi teški i problematični, potrebno je da se odvojimo i vratimo sebi kako bismo razumjeli zašto uopće imamo potrebu da ulazimo u takve iscrpljujuće odnose ? Kada smo i na koji način upili obrazac štetnih energetskih interakcija ? Na koga smo se ugledali u tom obrascu – na majku, oca, neki autoritet iz djetinjstva ? Da li nam taj obrazac škodi i najvažnije – kako ga možemo preoblikovati ? Odgovore ćemo naći onda, kada počnemo upoznavati i osviještavati energije Urana, Neptuna i Plutona, kao oblike više svijesti što nadrastaju ograničenja naše materijalne i karmičke uslovljenosti.
Planet Uran kao viša vibracija Merkura simbolizira duhovni aspekt čovjekovog intelekta, koji mu pomaže da razumije koncepte cjeline i istovremeno da ima komparativni uvid u vlastiti ego. U usporednom horoskopu, kada Uran osobe A aspektira jednu ili više ličnih planeta osobe B – Sunce, Mjesec, Merkur ili Veneru – možemo reći da osoba A tendira ka tome da osobu B nauči kako da individualizira svoje unutrašnje potencijale, odvajajući ih od stereotipiziranog mišljenja okoline, a opet na način da oni budu stavljeni u službu općeg dobra kao djelić autentičnog sebstva, koje obogaćuje raznolikost cjeline.

Neptun kao viša vibracija Venere predstavlja planetu koja je povezana sa izvorom univerzalne ljubavi i univerzalne ljepote. No također je ta planeta povezana i sa obmanama svih vrsta, projekcijama i samoprevarom. Kada neka osoba svojim Neptunom aspektira neku od naših ličnih planeta, u prvi mah možemo biti opijeni neobjašnjivom čarolijom njezinog utjecaja na našu psihu, no ako energija Neptuna te osobe nije integrirana na pravi način, vremenom ispod te čarolije možemo upoznati razočaravajuće naličje maskiranog zavodnika / zavodnice, koji je beskrupulozno crpio naše saosjećanje predstavljajući svoje slabosti u boljem svjetlu, nego što one to stvarno jesu. Ali ovdje također vrijedi jedan važan princip povratne energije: da bismo se oduprli svim zamkama ” neptunovskog zavodnika ” koji dolazi u naš život, prvo se moramo zapitati nismo li i mi sami ponekad koristili energije te planete da zaslijepljujemo i zavodimo svoje bližnje, umjesto da im pružimo iskrenu brigu i pomoć u trenucima kad im je to bilo najviše potrebno. Ako smo zbog niskih i sebičnih ciljeva izdali svoje ideale univerzalne ljubavi i ljepote, tada ćemo biti prisiljeni da na teži način učimo Neptunove lekcije, bilo kroz vlastitu samoprevaru ili kroz izdaju i prevaru od strane osoba sa kojima smo zasnivali bliske odnose. Rješenje za prevladavanje ovih emocionalnih razočarenja nalazi se u svjesnom traženju i povezivanju sa izvorima univerzalne ljubavi, istine i ljepote, i to kroz afirmaciju vlastitog kreativnog potencijala, kao i kroz meditaciju, te neki oblik posvećenog rada, humanitarnog rada.

Konačno, Pluton kao viša vibracija Marsa predstavlja simbol univerzalne sile kao snažne, iscjeljujuće moći, koja može temeljito izmjeniti svakoga od nas, pa i čitav svijet. Ovdje se energija Marsa spiritualizira da bi prevladala barijere ega i jarost krvoločnog ratnika transformirala u mudrost plutonskog reformatora. Kada u nekom odnosu Pluton osobe A aspektira lične planete osobe B, tada će osoba B imati osjećaj dubokog prepoznavanja svojih potisnutih psihičkih sadržaja, a koji će izranjati osvijetljeni u liku njezinog partnera, no i to izranjanje također može ići na teži ili na lakši način. Tamo gdje smo bili apsolutno iskreni prema sebi, plutonska moć druge osobe podržavat će nas i ohrabrivati da u svoj punoći afirmiramo svoje lične potencijale, bez obzira da li se radi o seksualnoj, kreativnoj ili spiritualnoj energiji. No ukoliko smo u vlastitom životu prekršili plutonski princip apsolutne istine kroz gušenje i osuđivanje sebe i svojih bližnjih, pa još ako smo sa arogantnom ohološću spriječavali njihovo pravo na samorazvoj i iskreni izražaj vlastite duše, sada nam se može desiti da nas plutonski učitelj u vidu našeg partnera blokira točno na isti način, kao što smo i mi sami to ranije činili drugima. Može se dogoditi da nosilac plutonske moći razara ego drugog sudionika u odnosu, namećući mu snažan osjećaj krivnje i stida, kroz nemilosrdno suočavanje partnera sa svim njegovim lažima i maskama, koje je koristio da te laži prikrije.

Posebno kompleksni odnosi mogu biti onda, kada plutonski princip povrijedi princip Venere, kao simbola skladne bliskosti i želje za uzajamnom podrškom. Ondje gdje smo svojim destruktivnim i neosviještenim postupcima oštetili venerijanski princip, bilo da smo ga razarali unutar sebe ili kroz odnose sa svojim bližnjima, sada ćemo biti suočeni sa neminovnim odumiranjem toplih i skladnih veza u svom životu, što će se dešavati veoma naglo, intenzivno i prividno bez vidljivog razloga, te će nas uznemiravati na dubokim nivoima našeg bića, ispunjavajući nas osjećajem velikog besmisla. Rješenje i ovdje postoji i uvijek je samo jedno – beskompromisna introspekcija, skidanje svih maski i oslobađanje vlastitih emocija kroz otvorenu i osviještenu komunikaciju sa bližnjima.

Karmička sinastrija nas uči da su svi odnosi koje formiramo u svom životu odraz nas samih, kao i naših odgojem uslovljenih energetskih obrazaca na razinama nesvjesnog. Čim više budemo radili na osvijetljavanju i integraciji svojih nespoznatih energija, tim skladniji će biti i naši odnosi sa drugim ljudima, a karmička astrologija će nam dati prave naputke kako da u taj proces samopromjene uđemo na konstruktivan i osviješten način.

AstroTarot

Vrhunski tarot majstori, vidovnjaci, i astrolozi! Zabavite se uz naš besplatni tarot i horoskop , rune i numerologija Članak slobodno podjelite sa prijateljima ili na svojim stranicama (uz navođenje izvora)