HORARNA ASTROLOGIJA

Horarna astrologija daje odgovor na određeno pitanje na osnovu horoskopa napravljenog za momenat u vremenu u kojme je nastalo pitanje. U horarnoj astrologiji se koristi mjesto gdje se nalazi astrolog, odnosno trenutak kada je astrolog čuo pitanje i kada ga je postao svjestan. Pitanje mora biti jasno formulirano i astrologu pitanje treba biti potpuno jasno, što znači da je sigurna u ono što klijent pita. Pitač je uvijek predstavljen 1. kućom, a pozicija vladara 1. kuće predstavlja poziciju pitača, dok planete u 1. kući, ako postoje, takođe bliže opisuju pitača, kao i sam znak i stupanj Ascendenta. Ukoliko je na primer, osoba uznemirena i prepadnuta 1. kuća i njen vladar moraju to pokazati – Sarturn na Asc, vladar 12. na Asc ili vladar 1 u padu. Astrolog je predstavljen 7. kućom, osim u slučaju kada astrolog postavlja pitanje sam za sebe. U tom slučaju on je predstavljen, kao i pitač 1. kućom. Ako se postavlja pitanje za drugu osobu ona je predstavljena 7. kućom. Ukoliko se pitanje odnosi ne na osobe već na stvari koje ne možemo striktno da defininiramo (na primjer, radijator) određenom kućom, signifikatorom, svrstat ćemo je u 10. kuću, koja je opća kuća za stvari. Ako astrolog pita za drugu osobu, tada dodjeljuje osobi kuću u zavisnosti od njihovog odnosa, pa ako su u pitanju brat ili sestra, gledamo 3. kuću, ako je to naše dijete, onda 5. kuću, itd.

Ako se vladar Ascendenta (što predstavlja pitača) i vladar kuće koja predstavlja pitanje nalazi u aspektu, tip aspekta će pokazati odgovor. Aspekti nisu dovoljni da sami po sebi daju odgovor, već potvrđuju ostale faktore. Ipak aplikacioni aspekti benefika u svakom slučaju ukazuju na poboljšanje stanje, uslova ili okolnosti. Razmatraju se samo aplikacioni aspekti, jer oni ukazuju na događaj koji će se odigrati u budućnosti. Separacioni aspekti ukazuju na događaje koji su se već desili prije nego što je pitanje postavljeno i u obzir se uzimaju samo osonovni aspekti.

Mjesec se uvek posmatra kao suvladar pitanja, pa Mjesec u Raku može ukazati na pitanje koje se tiče obitelji i doma, dok bi u Vagi ukazao na odnose ili brak, itd. Ako retrogradna planeta vlada pitanjem ili se nalazi u u uklještenom znaku to otežava ili odlaže odgovor, ali retrogradna planeta može biti povoljna za sve u simbolici povratka, vraćanja nazad ili na staro. Ovo može biti povoljno za pitanja o braku, izgubljenim stvarima, nestalim kućnim ljubimcima, obnavljanju starih veza i prijateljstva ili vraćanju na stari posao. Ukoliko je postavljeno pitanje o braku ili partneru, a vladar 7. kuće je retrogradan, ovo ukazuje da ta osoba nije spremna na brak ili neko vezanje, ili da je zauzeta. Ukoliko je postavljeno pitanje o kupovini stana, a vladar 8. kuće je retrogradan, ovo ukazuje da pitač neće dobiti kredit na dovoljnu sumu koja mu je potrebna.

Svaka planeta koja se nalazi u središtu ili egzaltaciji daje snagu, dok planete u izgonu ili padu imaju manje pozitivno djelovanje. Ako planeta u padu ili izgonu predstavlja pitača to može ukazivati da on nije dovoljno snažan da prevaziđe prepreke da bi došao do cilja.

Svi izgubljeni objekti se posmatraju kroz 2. kuću, vladara 2. kuće i planete u njoj. Ponekad se uzima u obzir i drugi signifikator, ako on bolje opisuje pitanje (na primher, za dokumente – Merkur, za narukvicu – Veneru, itd.). Mesto gdje se nalazi vladar 2. kuće je mjesto gjde treba tražiti izgubljeni predmet, a znak i aspekt će dati dodatna objašnjenja. Fortuna je često sekundarni pokazatelj gdje treba tražiti stvar koja je izgubljena. Ako se planeta koja vlada izgubljenim predmetom nalazi u znaku Djevice ili Ribe, u 6. ili 12. kući – predmet nije na vidnom mjestu. Povoljna konotacija ovih znakova je da se predmet može pronaći u ladici, džepu, ormaru ili na nekom zatvorenom mjestu. Povoljni pokazatelji da će osoba pronaći izgubljeni predmet je retrogradni vladar kuće i vladar kuće ili planeta koja significira izgubljeni predmet u povoljnom aspektu prema vladaru pitača ili Mjesecu.

Ako, prije nego što vladari pitanja i pitača naprave aspekt, brža planeta krene retrogradno, obećavana akcija, ugovor ili dogovor se neće materijalizirati. Planeta koja kreće retrogradno, predstavlja osobu koja ne ispunjava obećano, odustaje ili se predomišlja. Ovakva pojava se zove refranacija, koja postoji i ako sporija planeta promijeni znak, prije nego što brža planeta ostvari aspekt. Interferencija ili frustacija se dešava kada vladari priča i pitanja apliciraju u povoljan aspekt, ali prije nego što ostvare taj aspekt, treća planeta napravi aspekt sa jednom od ove dijve planete. To je kao miješanje treće osobe sa strane, ali ukoliko je planeta koja se miješa benefik, i ukoliko je aspekt povoljan, možemo govoriti o ostvarenju nakon riješavanja problema. U slučaju loših aspekata malefika do akcije vjerovatno neće doći.

Prijenos svjetla se dešava kada se vladari pitača i pitanje razilaze (nalaze se u separacionom aspektu) ili nisu uopće u aspektu, ali treća planeta (koja je brža od prethodne dvije) prvo napravi aspekt sa jednom, a zatim sa drugom planetom i na ovaj način prenese svjetlo – spoji ih. Ova treća planeta predstavlja treću osobu, koja pomaže da dođe do ostvarenja, da se spoje stvari, koje naizgled izgledaju nespojive. Sakupljanje svjetla se dešava kada se dvije planete koje su važne za pitanje ne nalaze u aspektu, ali oba dvije apliciraju prema planeti, koja je sporija od njih.

AstroTarot

Vrhunski tarot majstori, vidovnjaci, i astrolozi! Zabavite se uz naš besplatni tarot i horoskop , rune i numerologija Članak slobodno podjelite sa prijateljima ili na svojim stranicama (uz navođenje izvora)