Astrologa Maya

horoscope guru

Pod imenom Maye danas se podrazumeva grupa naroda različitih religija koje su naseljavale prekolumbovsku Ameriku, uglavnom predele današnjeg Hondurasa, Gvatemale i Meksika. Među narodima svog doba Maye su dostigle najviši stepen kulture razvijajući nauke kao što su matematika, astronomija sa hronologijom, koja je uključivala veoma precizan kalendar, veština pisanja. Tokom 317. g naše ere oni postavljaju temelje izuzetno moćne za to doba Stare Države, čije gradove današnji naučnici razotkrivaju, a među kojima su najznačajniji Palenka, Kiriga i Kopah. Nakon perioda opadanja tokom 987. g. država je oživela tek tokom VII veka na meksičkom poluostrvu Jukatanu, gde je za dva veka punog cvetanja 964-1191 podigla značajne gradove [Uksmal, Majapan, Kabah], i velikolepne građevine u obliku piramida koje su poznate do danas. Među najpoznatijima su piramida u slavu Sunca u gradu Teotihuakanu koja je visoka 65 m, fasade duge 215 m, koja pokriva površinu od 45 000 m kvadratnih, a zatim i Ketsalkoatilova u Čočuli [njena stranica iznosi 450 m], i koja svojim impozantnim obimom prevazilazi čak i Keopsovu piramidu u Egiptu.

Kod Maya je poznat obiman panteon bogova, koji su pod likovima različitih starosnih dobi i oblika ljudskih ili animalnih formi, ispunjavali različite funkcije, a često su Bogovi imali i svoje dvojnike suprotnog pola. Vrhovno božanstvo je Itzam Nema koji prodire u sve aspekte svakodnevnog života. Predstavljen na ikonama likom starijeg čoveka, a smatra se da je tvorac pisanja i pokrovitelj učenja i nauke uopšte. Njegova supruga je Ix Chel – starija boginja tkanja i medicine, plodnosti, boginja Meseca. Zabeležena su i druga božanstva kao što je Bog Sunca koji se preobražava u Boga Jaguara kako bi putovao pod zemljom, Boginja Mesec predstavljena zvezdom Severnjačom i planetom Venerom. Četiri Boga (Bakada) postojano drže četiri kraja sveta i vladaju četvrtinama mesečevog kalendara. Verovalo se da je Zemlja ravna kvadratna četvorougaona ploča na kojoj je svaki ugao određene boje koja je pripisivana Bogu koji je vladao navedenim uglom. Podzemni svet nazvan Xibalbá je mesto straha, podeljeno u devet slojeva, ispod kojih se nalazi još trinaest u kojima takođe prebivavaju božanstva.

Astrologija i numerologija bile su od suštinskog značaja za verske obrede tog doba. Danas je poznato da su u funkciji bila tri kalendara. Prvi od njih sastavljen je od 260 dana i odnosi se na mesečeve cikluse, drugi je bio direktno u vezi sa sunčevim kretanjem, i sadržao je 18 meseci po 20 dana, plus poslednjih pet dana u godini za koje se smatralo da su izuzetno nesretni. Treći kalendar je funkcionisao kombinujući prethodna dva i tako objedinjujući sve u jedan ciklus koji sadrži 52 solarna ciklusa.

Cikličnost Sinhronara

Unutar Mayanskog kalendara postoji nekoliko ciklusa različite dužine koji odražavaju harmoniju između ljudskih bića i njihove planete, Solarnog sistema i Galaksije. Ovi prirodni ciklusi formiraju bazu koja je regulisala život drevnih naroda i održavala ih u harmoniji sa eko sistemom planete Zemlje, mnogo pre nego što je uspostavljan kalendar pre 5200 godina.

Osnovni ciklusi

Dani u sedmici – Svaka sedmica se sastoji od 7 dana koji se odnose na 7 radijalnih plazmi, i simbolizuju povezanost određenog dana sa pripadajućom čakrom: Dali, Seli, Gamma, Kali, Alpha, Limi, Silio.

Svaka plazma je povezana sa odgovarajućom akcijom:

Dali – cilja
Seli – teče
Gamma – umiruje
Kali – uspostavlja
Alpha – oslobađa
Limi – pročišćuje
Silio – prazni

Kinovi Mayanskog Sinhronara

Batz ~ Plavi Majmun (Svežanj)
U kulturi Maja je priznat kao Vladar vremena, on preuzima ideje poput niti i upliće ih u našu maštu. Novi obrasce i izume on donosi u naše živote. Omiljen, intiligentan, velikodušan, trgovac, njegova nevina radoznalost poseduje umetnički izražaj i konstruktivna rešenja. Vole praktične šale i žude za pažnjom toliko da iznova čine ludorije samo kako bi bili primećeni. Poseduju nizak nivo koncentracije i teško im je da se dugo posvete učenju kojim bi zavladali.

Eb ~ Žuto Ljudsko Biće (Zub)
Nosilac vremena i dirigent sudbine. Ovo su ljudi koji otvaraju puteve i predvode u nove poduhvate grupe ljudi, udruženja i slične sebi. Omiljeni, poslušni, izuzetno posvećeni poslu, sjajni organizatori. Sretni su u oblastima putovanja i poslovanja, mnogi od njih postaju socijalni i humanitarni radnici.

Ben (Aj) ~ Crveni Nebeski Šetaè (Kukuruzna stabljika)
Duhovni zaštitnici i svetlosni vodiči svoje porodice. Kompetentni su govornici koji umeju da istaknu cilj. Promišljati i analitični, nastoje da održe harmoniju u celokupnom okruženju. Mogu se pohvaliti odličnim umećem pregovora i utehe koji se najbolje pokazuju u životnim situacijama. Iako im je potrebno puno pažnje, mnogi od njih imaju bračne ili poslovne probleme zbog nefleksibilnosti i visokih očekivanja koji podrivaju porodične odnose.

Ix ~ Beli Čarobnjak (Zemlja)
Rođen je sa velikom ljubavlju za Majku Zemlju, Jaguar ili Šaman je u direktnoj vezi sa energijama Zemljine magije. Poseduje snažnu moć intelekta i jača karakter sopstvenim integritetom. Pošten je, ispravan i teži ujedinjenju. Njegovo strpljenje se može preokrenuti u mignovenu odluku nakon koje sledi akcija. Masivne građe, snažan retko napada direktno, a razgovor sa njim je mističan i dubok.

Men (Tzikin) ~ Plavi Orao (Ptica)
Slobodnog ste duha i težite da održavate slobodne veze sa bliskima. Posedujete sopstveni set pravila koji ste razvili na osnovu ličnih iskustava i težite eksperimentalnom pristupu u mnogim životnim oblastima.

Kib [Ajmak] ~ Crveni Ratnik [Školjka]
Hrabri ste i posedujete temperament lovca. Dobra sreća vas prati u poslovima, ali ste izuzetno neodgovorni kao supružnik i roditelj. Omiljeni ste u okruženju pa vam sa lakoćom praštaju sve posledice vaše brzopletosti. Važite za časnog čoveka, usamljenika…

Kaban (Noj) ~ Crvena Zemlja (Zemljotres)
Čuvar Zemljinog vrta, u vezi sa dinamičkom silom prirode. Pomaže pri rasterivanju nečistih namera, loših navika, zlih ideja. Sjajni su savetnici, studiozni i intiligentni. Potrebno im je dosta slobode da olakšaju svoje izražavanje potrebe za lutanjem. Njihova delikatna priroda je često uznemirena emotivnim promenama, što izražavaju vulkanskim temperamentom.

Etz’nab (Tijax) ~ Belo Ogledalo (Oštrica noža)
Idealistični i maštoviti, puni nade ali neodgovorni. Njihova je urođena sposobnost razdvajanja emotivnog od racionalnog. Neumorni su zaštitnici, branioci i iscelitelji, sposobnoi da žrtvuju sebe. Ponosno uzdigavši mač istine seku laži u korenu. Njihova uloga hrabrog Ratnika Istine mora biti besprekorno ispunjena, u suprotnom će im život nametati patnju i nesreće, nesporazume i ogovaranja.

Kawak ~ Plava Oluja (Plava kiša, Olujni Oblak)
Večito mladi ovi ljudi žive kako bi iskusili ushićenje slobodnim načinom života. Poseduju ogroman kapacitet da uče i podučavaju. Njihova stalna potraga za novim iskustvima često prouzrokuje emotivne zbrke. Posmatrajući ove teškoće kao važne životne lekcije, što one svakako i jesu, uspeće da proniknu ka suštini svog života, umesto da ga postepeno uništavaju.

Ahaw (Ajpu) ~ Žuto Sunce (Lord)
Ljudi Sunca su kreativni, junački, atlete, jasne vizije i čistog uma, odlično rasuđuju, vode i brane svoj narod. Često drugi ljudi od njih previše očekuju, pa je neizvršenje očekivanog sasvim sigurno. Akumulacija ovih razočarenja može voditi ljude ovog Kina izbegavanju obaveza, neprihvatanju sugestija, često ozlojađenosti i prezira prema okruženju.

Ciklusi Začaranog Sna

Sve u prirodi odvija se u ciklusima. I priroda, i planeta Zemlja, i Mesec i Sunce, i zvezde i galaksije – sve je u kretanju. Prateći ove cikluse, i čovek se usklađuje sa prirodom, sa Zemljom i celokupnim svemirom. Drevne Maye živele su u skladu sa prirodom, i to je jedan od razloga što su ih nazivali Inženjerima Vremena. Maye su za sobom ostavile svoju nauku o vremenu, uobličenu u Mayanski Kalendar. On se zasniva na tri magična broja: 13, 28, 365. Jedan obilazak Meseca oko Zemlje traje 28 dana, a Mesec oko Zemlje pravi krug 13 puta u jednoj Solarnoj godini.

Galaktički prag je ciklus dužine 24 časa. Ovo je takozvana energija dana koja se nalazi u Svetom kalendaru Maja od 260 dana. Sastoji se od jednog od 20 Solarnih pečata, jednog od 13 galaktičkih tonova, i jednog vodiča. Energija dana se tumači odgovarajućom meditacijom iz Knjige Kina, i njom su pojašnjene dnevne aktuelnosti.

Harmonija predstavlja ciklus od 4 dana. Poznat je i pod nazivom ciklus boja (crvena, bela, plava, žuta), pri se čemu svaka Harmonija sastoji od niza dana različite boje – te logično, harmoniju čine 4 boje. Postoji 5 Harmonija u jednom ciklusu od 20 dana (što je ulazni faktor), potom slede zaliha, proces, učinak (ili izlaz) i matrica. Svaka Harmonija se sastoji od 4 Plemena, i to po sledećem redosledu 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20. Pleme i Vodič pečata su uvek iste boje kao i sedmični Dan.

Začarani Val je ciklus od 13 dana. Ovaj ciklus predstavlja niz od 13 Galaktičkih tonova. Svakiod 13 Galaktičkih tonova je predstavljen energijom jednog od 20 Solarnih pečata. Energija Pečata prvog danau nizu Začaranog Vala je faktor koji vlada nizom svih 13 dana.

Luna je ciklus od 28 dana. Kalendarsku godinu čine 13 Luna, od kojih svakoj pripada po jedan odgovarajući Galaktički ton.

Zamak predstavlja vremenski ciklus od 52 dana, što je petina Svetog Kalendara Maya od ukupno 260 dana. Postoje Istočni Crveni Zamak – Inicijator, Severni Beli Zamak – Prečišćivač, Zapadni Plavi Zamak – Transformator, Južni Žuti Zamak – Sazrevatelj i Centralni Zeleni Zamak Začaranosti.

Galaktičko kruženje je ciklus od 260 dana, poznatiji i kao Tzolkin – Sveti Kalendar Maya. Rezultat je ispreplitanih 13 Tonova i 20 Plemena u jednom kruženju od 260 dana.

Solarna godina je ciklus od 365 dana. Rezultat je 13 Luna po 28 Dana (13×28) i dodatnog Vanvremenskog dana koji svake godine odgovara 25. Julu, i ne pripada nijednoj luni i nijednoj nedelji. Tako, svaka Nova Godina Mayanskog Kalendara otpočinje 26. Jula, širom sveta ovaj dan je određen za slavlje i veselje.

AstroTarot

Vrhunski tarot majstori, vidovnjaci, i astrolozi! Zabavite se uz naš besplatni tarot i horoskop , rune i numerologija Članak slobodno podjelite sa prijateljima ili na svojim stranicama (uz navođenje izvora)