Moć simbola

horoscope guru

Simboli nose moćnu privlačnost za ljude. Čak i danas, u doba u kojem materijalne perspektive vladaju ljudskom mišlju, mnogi drevni simboli, poput ankha, yin-yanga, američkih indijanskih dizajna, piramida te mnogih drugih, poprilično su popularni u nakitu ili u kući. Zašto simboli drevnih civilizacija i dalje ostaju integralni dio našega društva, čak u toj mjeri da ih tvrtke upotrebljavaju u komercijalne svrhe: u filmovima, kao logotipove, u televizijskim dokumentarcima itd..? Ovaj članak se fokusira na svete simbole, simbole koji sadrže i predstavljaju nešto metafizičko, te spominje nešto od razloga zašto simboli pobuđuju toliku fascinaciju.

Simbologija, studiranje simbola, zvuči kao vrlo kompliciran predmet, ali interesantno, vi već imate nešto znanja o njima, a možda i malo intuicije, jer kako smo gore napomenuli, već smo okruženi, upotrebljavamo i nosimo simbole svaki dan.Riječ simbol znači ‘nešto što sadrži nešto drugo’. Simbol prenosi nešto, simbol reflektira nešto, a bilo je rečeno da je najbolja vrsta simbola onaj simbol koji najčišće prenosi ono što reflektira i gotovo ništa ne zadržava za sebe.Postoji vrlo interesantna ideja koja je temeljna za razumijevanje simbolizma, simbologiju ili simbole same po sebi, a ta je da sve što vidite u materijalnome svijetu ima svoj duplikat u nevidljivom svijetu. Ovo nije nova teorija. Ovaj koncept je bio prisutan u svim drevnim civilizacijama.Zapadni filozof koji je to eksplicitno opisao i postavio bio je veliki filozof Platon. Platon je živio u antičkoj Grčkoj između 4. i 5. st.. pr. Kr. Jedan od važnih trenutaka Zapadne civilizacije je sramotna i nesretna smrt Sokrata 399. pr. Kr. Sokrat je bio Platonov učitelj, a poslije Sokratove egzekucije Platon se posvećuje širenju filozofije koju je Sokrat naučavao.Platon govori o nečemu što se naziva “Arhetipi”. Koncept arhetipova također se ponekad naziva i “Oblici”, što je loš prijevod s Grčkog, ili pak “Ideje”, puno bolji prijevod. A taj koncept kaže da su “arhetipovi” ili “ideje” nešto što stoji iza ovog materijalnog svijeta koji vidimo, dodirujemo, njušimo, kušamo ili čujemo. Sve oko nas na ovome svijetu je refleksija “ideje” te stvari.Na primjer, kada vidite kuglu, to je manifestacija ideje kugle. Da li ste ikada vidjeli savršeni jednakostranični trokut? Ili savršeni kvadrat? Ili savršeni krug? Ne, niste, jer oni ne mogu biti stvoreni u manifestiranom svijetu. Bez obzira koliko savršeni krug, jednakostranični trokut, kvadrat, liniju ili pravokutnik mi pokažete, pronaći ćemo nesavršenost. Bez obzira koliko savršeno to napravili, uvijek će biti neke nesavršenosti.Savršene geometrijske figure ne postoje u ovome svijetu. Ideja tih geometrijskih figura postoji, ali ne i fizički objekti. Matematički opis jednakostraničnog trokuta je stvarna. Matematički opis savršenog kruga postoji. Ideje postoje, ali inkarnacija tih ideja je nesavršena u ovome svijetu.Koncept inkarnacije ideje je temelj za razumijevanje što to simbol jest. Simbol je “metafizički”. On ide preko fizičkog svijeta.Ako promatrate svemir, uvidjet ćete da je cijeli svemir simbol. Postoji nevjerojatna Ljepota u svemiru, a kada ga počnete ispitivati, i pokušate razumjeti, tada ćete shvatiti da je on simbol nečega iza.Jedna od prvih stvari koju morate napraviti kako biste razumjeli simbole, jest da trebate izaći iz ovoga svijeta – makar malo. Morate se uzdići malo, kao kada želite pogledati što vas okružuje, popnete se na drvo ili piramidu ili planinu kako biste vidjeli malo dalje.Ako ste se zaglavili u vlastitu kulturnu perspektivu, drugim riječima, ako je jedina perspektiva koju ste u mogućnosti percipirati vaša vlastita, koju je oblikovalo društvo, kultura, religija ili politika u kojima ste odgajani, tada će sve uvijek izgledati strano. Nećete biti u stanju vidjeti simbole ili ih razumjeti, vidjet ćete samo stvari koje izgledaju strano. Stoga jedna od prvih stvari koje moramo napraviti jest da pokušamo razumjeti iskreno, a to zahtijeva od nas da odemo malo iznad te zauzmemo malo višu perspektivu, malo suptilnije razumijevanje, malo dublje shvaćanje.

Ankh

Kako bismo ostvarili malo bolji pogled u ovu izgubljenu znanost znanu kao simbologija, uzmimo za primjer simbol koji je danas poprilično popularan: Ankh., Da li ga kojim slučajem upravo sada nosite? Izgleda kao krug ili oval koji sjedi na vrhu velikog slova “T”. Zašto je Ankh neprestano popularan u nakitu? Ono što je interesantno jest to što Ankh, koji nema živu religiju povezanu s njime već nekoliko tisućljeća, vrlo popularan i dan danas.Ankh dolazi iz starog Egipta. U hramovima drevnih Egipćana, pronađen je postavljen u rukama bogova. On simbolizira vječni život. Naziva se KLJUČ ŽIVOTA, i on je ključ misterija prirode. Upotrebljavao se za otvaranje vrata između vidljivih i nevidljivih svjetova. Što se tiče individualnog ljudskog bića, ovo se odnosi na razliku između fizičke i duhovne egzistencije.Stari su vjerovali da sve ima dušu. Biljke, životinje, čak i zvijezde imaju duše, vrlo velike duše. Duša kokoši očito nije ista kao duša čovjeka (iako ponašanje nekih ljudi danas može to ponekad dovesti u pitanje).Prema drevnim Egipćanima, smisao života je duhovna evolucija. Inkarnacija je proces učenja, velika učionica. Ankh predstavlja otvaranje vrata između fizičkog života i duhovnog života. Međutim, ulazak u taj svijet zahtjeva očišćenje i edukaciju: čišćenje kako bi nas oslobodilo lažnih stavova i pogrešnih razumijevanja koja nas sprječavaju u realiziranju našeg punog potencijala, te edukacija koja iznosi vrline i darove koji su latentni. Stoga vi ste simbol, vi ste simbol vlastita duha.Konačno, možemo analizirati kompoziciju Ankh, iako ćemo najvjerojatnije propustiti nešto važno, baš kao što nam kemijska analiza ljudskoga tijela neće reći puno o osobi koja ga nastanjuje.Ankh je kombinacija dva simbola, kruga i “T” ili Tau križa. Krug predstavlja savršenost, duhovni svijet beskraja.Križ predstavlja inkarnirani duh ili manifestirani svijet. On je kombinacija okomite linije i horizontalne linije. Horizontalna linija je yin. Yin je mjesto gdje život započinje. Okomita linija je Yang, poput sunčeve zrake koja se spušta. Kako bi se moglo imati život, potrebno je imati te dvije stvari, potrebno je imati maternicu – Majku Zemlju, gdje život započinje i potrebno je imati impuls života. Horizontalna linija je kao površina mora, a okomita linija je poput munje. To dvoje se kombinira kako bi oblikovali križ, ili u slučaju ankha, Tau, na kojem sjedi krug. Tehnički činjenica da je ankh kombinacija dva svijeta simbola čini ga amblemom.Studiranje jezika simbola je zapravo učenje o prirodi, učenje o zakonima koji vladaju svemirom. Ankh je jedan od mnogih, mnogih simbola koji su namijenjeni da pouče i pomognu duhovnu evoluciju ljudskoga bića, ili da zapiše neke povijesne lekcije u svrhu edukacije. Kao dodatak tome, postoje jedinstveni simboli i amblemi koji predstavljaju škole mišljenja ili religije. Hijeroglifi i ideogrami svih drevnih civilizacija također su simboli.Priroda je također puna simbola. Cvijet, geometrijski obrasci žila lista, oznake na životinji ili insekti, konstelacije na noćnome nebu; sve su to simboli. Što je s vašim snovima, težnjama i radu koje činite za vrijeme života, zar nisu možda i to simboli? Jesu. Mi živimo u svijetu simbola.Da li nam sveti simboli mogu pomoći? Da, mogu nas podsjetiti na naš nevidljivi dio. Mogu nas podsjetiti da imamo besmrtnu dušu. A u mnogim slučajevima, ako su lepo prikazani, mogu nas inspirirati. Ali mudrost je daleko moćnija od bilo kojeg simbola ili amajlije. Mudrost je stvarni ankh, ključ prema nevidljivim dimenzijama, ključ koji otključava tolika vrata.Najbolji način da se uče tajne simbola jest da se slijedi preporuka antičkih Grka, “Spoznaj samoga sebe” – što je ekvivalent da se nauči tajna iza jednog od najvećih simbola: ljudskoga bića, simbola besmrtne duše i simbola svemira.

AstroTarot

Vrhunski tarot majstori, vidovnjaci, i astrolozi! Zabavite se uz naš besplatni tarot i horoskop , rune i numerologija Članak slobodno podjelite sa prijateljima ili na svojim stranicama (uz navođenje izvora)