Cvetne esencije za ravnotežu čakri

horoscope guru

Čakra (Chakra) je reč iz sanskrita koja označava točak ili vrtlog i odnosi se na svaki od sedam energetskih centara od kojih je sastavljena naša svesnost, naš energetski sistem. Čakre ili energetski centri funkcionišu kao pumpe ili ventili koji regulišu protok energije kroz naš sistem. Funkcioniranje čakri odražava se na odluke koje donosimo o tome kako biramo da odgovorimo na okolnosti u našim životima. Otvaramo i zatvaramo ove ventile kada odlučujemo šta da mislimo, šta da osjećamo i kroz koji ćemo filter percepcije izabrat da doživimo svet oko nas. Međusobno reaguju sa tjelom preko dva glavna prenosnika: endokrinog i nervnog sistema.

Svaka od sedam čakri povezana je sa jednom od sedam endokrinih žlezda a takođe i sa grupom nerava koji se zovu pleksus. Prema tome, svaka čakra može da bude povezana sa određenim delovima tela i određenim funkcijama tela koje kontrolišu pleksus ili žlezda povezana sa tom čakrom. Razumjevanje čakri omogućava razumjevanje veze između svesti i tela, i sagledavanja tela kao mape sopstvene svjesti. Omogućava bolje razumjevanje samog sebe i ljudi iz okruženja.Postoje više načina na koji čakre pokazuju disfunkcionalnost. Ako se čakra previše koristi u funkcioniranju osobe ona može postat previše otvorena i samim tim otečena. Primjer toga je kada osoba suviše naporno uči pa je čakra trećeg oka previše stimulisana i zbog toga se previše otvori. Posledica su glavobolje i poremećaji vida. Ponekad čakra postane spora i ne emituje dovoljno energije kroz organizam. To je čest problem kod bazične čakre, čakre opstanka, kod osoba koje su ili lenje ili nedovoljno motivisane.

Drugi čest poremećaj je kada čakra postane izvrnuta i time sprečava normalan tok energije. Ako se na primjer to desi sa srčanom čakrom može dovesti do toga da osoba odustane od ljubavi jer je bila emocionalno povrjeđena. Još jedan primjer poremećaja je blokada čakre pri kojoj određeni delovi čakre jednostavno prestanu da funkcionišu. Na primeru grlene čakre to bi onda značilo slabljenje sposobnosti da se slobodno komunicira i vjerojatno stalni ili hronični problemi sa grlom, tipa ponavljane upale grla itd.Najbolji način da se započne harmonizacija čakri pomoću lekovitih cvetnih esencija je utvrđivanje toga koja čakra nam je u disbalansu i na koji od goreopisanih načina.

U okviru Kalifornijskih cvjetnih esencija za proces dijagnoze koriste se prilagođeni upitnici za svaku od 7 čakri. Ti upitnici nam takođe omogućavaju da utvrdimo na koju od tema koje karakterišu funkcionisanje date čakre treba delovati cvjetnom esencijom. Na primjeru sakralne čakre teme mogu biti: seksualnost, apetit, obilje itd. Ponekad osoba ima problema samo sa jednom temom koja je u vezi sa određenom čakrom, a ponekad sa više njih. U zavisnosti od toga ponekad je potrebno uzimati Kalifornijske cvjetne esencije samo mesec dana, a ponekad i više meseci.

Iskustvo nam je pokazalo da se kada primjenom cvjetnih esencija dođe do harmonizacije konkretne čakre, pojavljuje potreba za harmonizacijom neke druge čakre. To je zbog toga što su čakre, kao energetski centri, međusobno povezane u smislu da utječu jedna na drugu i ako je jedna u neravnoteži ona će poremjetiti i neke druge na koje djeluje. Praktičar Kalifornijskih cvjetnih esencija primjenjuje upitnik i na osnovu njega određuje konkretnu kombinaciju cvjetnih esencija za osobu koja želi da radi na harmonizaciji svojih čakri preko holističkih cvjetnih esencija. Važno je napomenuti da cvjetne esencije nisu jedini način harmonizacije čakri, ali su definitivno najjednostavniji i najbrži.

Teme Sakralne čakre (koja se nalazi 5 cm ispod pupka i 5 cm unutar karlice) su zadovoljstvo, seksualnost i obilje. Ove teme odnose se na to koliko dobro proživljavamo svoj fizički život i koliko cenimo sebe kao fizička bića koja žive u materijalnoj dimenziji, koliko dobro pazimo na sebe u smislu čistoće, lepote, nege, vežbanja, pravilne ishrane, odmaranja i opuštanja…Zadovoljstvo je tema ove čakre i odražava se na načine na koje otvaramo sebe da primamo radost, potražimo sreću i fizičku dobrobit. Duboko zadovoljstvo koje dobijemo kada se smejemo, pojedemo dobar obrok ili kad smo zadovoljni sobom i životom osnažuje ovu čakru. Ova čakra kontroliše i osećaj za glad, tj. apetit. Prema tome, poremećaji apetita i gramzivost odražavaju se u ovom centru. Zanimljivo je da kontroliše i ravnotežu tečnosti.Druga važna tema ove čakre je način na koji vidimo sebe kao seksualna bića, sa naglaskom na zdravoj seksualnosti. Disfunkcionalna seksualnost, kao i sve vrste odvojenosti od seksualnosti, mogu da budu indikacija da ovaj centar nije u ravnoteži. Problemi sa plodnošću, menstrualni bolovi ili problemi sa reprodukcijom, uključujući teške porođaje, ukazuju na to da postoje ideje i stavovi koji ne podržavaju zdrav pogled na ličnu seksualnost. Seksualnost može da se koristi za sticanje lične vrednosti ukoliko osoba oseća da je drugi ne vrednuju dovoljno. Takođe, problemi kao što su: prerana ejakulacija, impotencija i nizak libido ukazuju na neuravnoteženu sakralnu čakru.

Nažalost, u današnje vrjeme ovaj energetski centar je univerzalno disfunkcionalan. Vidimo kako se širi vrjednovanje drugih ljudi prema materijalnim dobrima, tj. onome što poseduju. Na energetskom nivou osoba je potpuno zavisna od konstantnog dopunjavanja i crpljenja energije svoje sakralne čakre i stalno će grabiti da ima sve više, jer je to način potvrđivanja sopstvene vrednosti.U suštini, ovaj centar određuje šta nam je dovoljno u životu. Seksualno preterivanje ili apstinencija, trošenje prevelikih suma novca, čak i stimulacija fizičkog tela drogama, tanka, anoreksična tela i mnoga druga stanja odražavaju nezdravu energiju sakralne čakre.

Drugim rječima, koncept obilja je tema ove čakre. Može da postoji preveliki, ali i premali naglasak na bogatstvu i materijalnoj imovini, kao i nad osjećajem prava na dobre stvari u životu. To najbolje opisuje stara danska poslovica koja kaže: “Ne možeš imat dovoljno onoga što i ne želiš da imaš”. Kao i u slučaju drugih energetskih centara, u organizmu postoje brojne cvjetne esencije koje vraćaju ravnotežu sakralnoj čakri, ali smo se odlučili da predstavimo samo najvažnije. U cilju jasnoće grupisali smo ih po osnovnim temama karakterističnim za sakralni energetski centar. U prvoj grupi su cvjetne esencije za ženstvenost i seksualnost, u drugoj grupi cvjetne esencije za zadovoljstvo, hranu i piće i u poslednjoj grupi su one cvetne esencije koje se odnose na temu obilja i određenih fizičkih problema karakterističnih za poremećaje u funkcionisanju sakralne čakre.

Od cvjetnih esencija koje su od posebne koristi za harmonizaciju sakralne čakre, kada je tema seksualnost, izdvajamo sledeće:

Cvjetna esencija Alpine Lily leči disfunkcionalnu sakralnu čakru kod osoba koje karakteriše nedostatak svesnosti o ženskom telu, tj. odbacivanje ženskih reproduktivnih organa i seksualnosti kao nečega prljavog i neprihatljivog.

Cvjetna esencija Basil je za preteranu aktivnost sakralne čakre kod osoba koje su zavisne od seksa, posebno kod osoba koje seksualnost doživljavaju kao nešto izopačeno, pa su zavisne od pornografije i sl.

Cvjetna esencija Fuchsia je za osobe koje zbog stagnacije u svojoj sakralnoj čakri negiraju seksualnosti i sublimišu je u druga psihosomatska osjećanja.

Cvjetna esencija Snapdragon je za osobe koji svoj libido manifestuju kao agresiju prema drugim ljudima i teže povezivanju agresivnosti i seksualnosti.

Od cvetnih esencija koje takođe balansiraju sakralnu čakru, ali kada je u pitanju odnos prema hrani, izdvajamo sledeće:

Cvjetna esencija Black Eyed Susan je posebno dobra za obrasce negiranja u vezi sa ishranom, kao što su: prejedanje, jedenje zabranjene hrane, sakrivanje i krađa hrane. Takođe je od koristi u slučaju preterivanja u konzumiranju alkohola i kod osoba koje ne vode računa o svom zdravlju tako što zloupotrebljavaju alkohol.

Cvjetna esencija California Wild Rose je od koristi kod hipofunkcije sakralne čakre u smislu da takve osobe imaju loš apetit, nedostatak interesovanja za hranu i, samim tim, slabu vitalnost.

Mariposa Lily cvjetna esencija koristi se za  disbalans u sakralnoj čakri u smislu da takve osobe ili odbijaju hranu ili se prejedaju, pri čemu se hrana doživljava kao emotivna hrana tj. zamena majčinske ljubavi.

Morning Glory je cvjetna esencija koja balansira sakralnu čakru tako što osoba koja je bila sklona prejedanju kasno noću, imala želju za raznim stimulansima štetnim po organizam, bila zavisna od “brze hrane”, počinje da se hrani zdravije.

Takođe je važno istaći cvjetne esencije koje ispravljaju disbalanse u sakralnoj čakri kada su u pitanju fizički problemi, karakteristični za ovu čakru, a to su između ostalih:

Cvjetna esencija Easter Lily koja pomaže u harmonizaciji sakralne čakre tako što pročišćava prohodnost u seksualnim organima u situacijama kada je otežano začeće. Kada je u pitanju disbalans ove čakre, koji se manifestuje kroz temu obilja, od velike je koristi cvetna esencija Zinnia koja pomaže radoholičarima koji preveliki naglasak stavljaju na novac i materijalne vrednosti i koji sve shvataju previše ozbiljno. Ova cvjetna esencija vraća uživanje u živote previše ozbiljnih, materijalistički orijentisanih ljudi.

AstroTarot

Vrhunski tarot majstori, vidovnjaci, i astrolozi! Zabavite se uz naš besplatni tarot i horoskop , rune i numerologija Članak slobodno podjelite sa prijateljima ili na svojim stranicama (uz navođenje izvora)